Een aantrekkelijk aanbod voor een IDD opleiding bij OSV de Lamantijn !

350 Euro voor 'n IDD opleiding inclusief het Lidmaatschap voor het lopende jaar ( dus tot 31 december ).

Vereisten: éénmalig inschrijfgeld voor niet-leden om lid te worden,
Minimum leeftijd van 14 jaar,
Een geldige medische verklaring ( eigen kosten ) om te mogen duiken,
Ondergetekende vrijwaring van aansprakelijkheid.

Opmerkingen:

Voordat er aan de Open Water - of Advanced Open Water opleiding begonnen wordt dient er aan alle bovenstaande vereisten voldaan te zijn.

Alle verplichte theoriemodulen gedurende de opleiding dienen met voldoende resultaat te zijn
afgesloten middels een kennistoets, alvorens aan de duiksessies kan worden
deelgenomen.

Om voor de theoriemodules te slagen dient te cursist per test een score te behalen van 80%.

Aanmeldingen door inschrijven bij André Dijkman, hoofd opleidingen

per e-mail aan André Dijkman : andre.dijkman@wur.nl

of telefoon cq een sms aan: 06 22 70 03 73.

 

IDD overzicht

IDD open water

IDD advanced